Trường THPT
Tây Hiếu

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Tây Hiếu năm 2019-2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Tây Hiếu năm 2019

              Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn Thị Xã Thái Hòa, Huyện Nghĩa Đàn, các huyện lân cận và các em học sinh có nguyện vọng học tập tại trường THPT Tây Hiếu năm học 2019 - 2020

 
Các tin khác