Trường THPT
Tây Hiếu

Danh sách các xã khó khăn Thị xã Thái Hòa năm học 2018 -2019

Do Nhà trường là địa điểm thi Đại học đợt 2 của trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường phải thay đổi lịch nhập học cho học sinh khối 10 năm học 2014 -2015 như sau:

1. Học sinh diện tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi và học sinh của trường đủ điều kiện tuyển thẳng: Nhập học vào chiều Thứ 4 (9/7/2014); chiều Thứ 5 (10/7/2014) và sáng Thứ 6 (11/7/2014).

2. Học sinh diện thi tuyển đỗ chính thức : Nhập học từ chiều Thứ 4 (9/7/2014) đến 17h00 Thứ 2 (14/7/2014). Riêng ngày Thứ 4 (9/7) và Thứ 5 (10/7) Hội đồng tuyển sinh chỉ làm việc buổi chiều.

3. Học sinh đỗ diện xét tuyển và diện đỗ phúc tra sẽ thông báo kết quả vào ngày 13/7/2014: Nhập học từ 8h00 đến 17h00 ngày 14/7/20014

4. Học sinh diện dự khuyết (Nếu còn chỉ tiêu) : Nhập học ngày 15/7/2014

Thời gian làm việc:

+ Buổi sáng : 7h30’ – 11h00

+ Buổi chiều : 14h00 – 17h00

Danh sách các xã khó khăn Thị xã Thái Hòa năm học 2018 -2019
Mã tỉnh Tên tỉnh Mã Quận/ Huyện Tên Quận/Huyện Mã Xã Tên Phường/Xã Xã khó khăn/Xã đặc biệt khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 01 Xã Đông Hiếu Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 02 Phường Long Sơn Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 03 Xã Nghĩa Hòa Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 04 Xã Nghĩa Tiến Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 05 Phường Quang Phong Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 06 Phường Quang Tiến Xã khó khăn
29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 07 Xã Tây Hiếu Xã khó khăn
 
Các tin khác