17633650
jfat3c7SwKyvpEozil0qt6PlWEQDa9MXAf6EWasklToWRRRnhf6CINEvszzTcPxfsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Giới thiệu
0
Trường THPT
Tây Hiếu
.

Giới thiệu

Trường THPT Tây Hiếu được thành lập năm 1975. trải qua hơn 40 năm nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, trường  thành theo thời gian và đã đào tạo ra biết bao nhiêu thế hệ học sinh thành đạt trên con đường đời.